top of page

METODE OG BEHANDLING

Det ligger dybt i vores natur, at vi helst vil undgå det, som gør ondt og er svært. Jeg ved, hvor sårbart det kan være at skulle blotte sig, så her tager jeg ansvaret for rammerne og at du føler dig rummet og forstået.

 

Jeg tror på, at en helhedsorienteret tilgang, der inkorporerer både mentalisering og kognitiv adfærdsterapi, kan være effektivt i forhold til at hjælpe dig med at opnå varige forandringer og trivsel i dit liv. 

Jeg arbejder mentaliseringsbaseret og har derudover specialiseret mig indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

I terapien fokuseres der på de udfordringer som du oplever samt tilegnelse af strategier til at overkomme netop disse. Det handler bl.a. om at afhjælpe dine symptomer, så du kan opleve at få mere styring og balance i forhold til egen psyke.

 

Du vil lære at identicere og udfordre negative tanker og adfærdsmønstre, og herigennem forstå og regulere dine følelser. På den måde kan din hjerne trænes til at erstatte dem med mere positive og konstruktive alternativer. Du vil blive støttet i at udfordre og forstå dine egne tanker og følelser på en dybere måde, hvilket vil give dig mulighed for at træffe mere bevidste valg og finde større indre balance.

 

Målet er at skabe overblik og en ny forståelse af udfordringerne ved at bryde negative tanke- og handlingsmønstre. Dette hjælper os til på sigt at blive i stand til at mestre egne livsomstændigheder.

Fokus er hjælp til selvhjælp i udviklingsprocessen.

Jeg tror på, at vi alle har potentialet til at udvikle os og træffe sunde valg, når vi har de rette værktøjer og den nødvendige forståelse. Gennem terapien vil jeg guide dig i at opbygge denne forståelse, og hjælpe dig med at opnå en dybere indsigt i dig selv og dine relationer.

FØRSTE SAMTALE: 

Vores første møde er en samtale, hvor vi sammen vil udforske dine/jeres nuværende udfordringer og mål for terapien. Formålet med denne samtale er at få en bedre forståelse af dine/jeres behov og at vurdere, hvordan jeg bedst kan støtte dig/jer. Vi vil også diskutere forventninger og terapiforløbet.

Denne samtale er en vigtig start på vores terapeutiske rejse, og hjælper mig med at tilpasse terapien til dine/jeres unikke behov. Det er en fortrolig samtale, hvor du/I kan dele dine tanker og følelser. Sammen vil vi beslutte den bedste tilgang for at arbejde mod dine/jeres mål.

Jeg tilbyder terapi til unge over 18 år samt voksne. Her har jeg god effekt med følgende tematikker:

 • Selvudvikling

 • Lavt selvværd

 • Identitet og selvrealisering

 • Selvkærlighed

 • Kommunikation og konfliktløsning

 • Ledelses- og medarbejdersupervision

 • Relationer

 • Svigt

 • Psykisk og fysisk vold

 • Stalking

 • Seksuelle udfordringer

 • Parterapi

 • Familieterapi

 • Kriser

 • Risikoadfærd 

 • Emotionel regulering

 • Stress og udbrændthed

 • Work-life balance 

 • Skolevægring

 • Præstationsangst

 • Perfektionisme 

 • Angst

 • Depression

 • Kønsidentitet og seksuel orientering

 • Kulturforskelle og minoritetsstress

 • Omsorgstræthed 


 

 

SUPERVISION OG KONSULATION:
 

Jeg tilbyder individuel- og gruppesupervision af psykologer, andre faggrupper samt sparring og faglig konsultation til ledere. Dette tilrettelægges i samarbejde med deltagerne og den enkelte arbejdsplads. 

 

Jeg afholder desuden oplæg og undervisning. Tematikker og emner aftales internt for lige præcis jer.

I mit virke arbejder jeg i henhold til reglerne om tavshedspligt og i overensstemmelse med de etiske regler for nordiske psykologer.

 

Læs om privatlovspolitik her.

Billede2.png
bottom of page